Golygfa o Ddinas Gaza: Y gerdd, If I must die, gan Refaat Alareer yn Cantoneg Hong Kong

Y gerdd, If I must die, gan Refaat Alareer yn Cantoneg Hong Kong

Dyma fy nghyfieithiad y gerdd, Os bu rhaid i mi farw (If I must die) gan Refaat Alareer, i’r Cantoneg Hong Kong.

如果我死梗嘅話

如果我死梗嘅話,
你要生存落去
去講我嘅故仔
去賣我啲嘢
去買塊布
同啲繩,
(油白佢,同整條長嘅尾俾佢)
噉樣喺加沙某度一個細路,
喺佢隻眼望住天堂嗰陣
等緊佢喺大火走咗嘅老竇——
佢老竇冇同咩人講拜拜
甚至孚冇同佢嘅軀體
同埋佢自己講拜拜——
就睇倒隻紙鷂喺天空度飛,你做俾我嘅紙鷂
喺嗰陣佢諗,天使就喺嗰度
將啲愛帶翻翻嚟。
如果我死梗嘅話
就等佢帶嚟希望
就等佢成為個故仔。

Dyma ychydig o wybodaeth am Refaat Alareer sydd wedi ei gyfieithu i’r Gymraeg o’r erthygl Saesneg ar Wicipedia.

Pwy yw Refaat Alareer?

Awdur, bardd, athro ac actifydd Palesteinaidd o Llain Gaza oedd Refaat Alareer (23 Medi 1979 – 6 Rhagfyr 2023).

Ganed Alareer yn Ninas Gaza ym 1979 yn ystod meddiannaeth Israel o Llain Gaza, y dywedodd ei fod fel arfer wedi dylanwadu’n negyddol ar bob symudiad a phenderfyniad a wnaeth. Enillodd Alareer BA mewn Saesneg yn 2001 o Brifysgol Islamaidd Gaza ac MA o Goleg Prifysgol Llundain yn 2007. Enillodd PhD mewn Llenyddiaeth Saesneg yn yr Universiti Putra Malaysia yn 2017 gyda thraethawd hir ar John Donne.

Dysgodd lenyddiaeth ac ysgrifennu creadigol ym Mhrifysgol Islamaidd Gaza a chyd-sefydlodd y sefydliad We Are Not Numbers, a barodd awduron profiadol ag awduron ifanc yn Gaza, a hyrwyddo pŵer adrodd straeon fel modd o wrthsafiad Palesteinaidd.

Sut lladdwyd Refaat Alareer?

Lladdwyd Alareer gan ymosodiad awyr Israel am tua 18:00 ar 6 Rhagfyr 2023 yng ngogledd Gaza. Roedd yn 44. Roedd wedi gwrthod gadael gogledd Gaza ar ddechrau rhyfel Israel-Hamas yn 2023. Roedd ei frawd Salah a’i fab Mohammed, a’i chwaer Asmaa gyda thri o’i phlant (Alaa, Yahia, a Mohammed) hefyd ymhlith y rhai a laddwyd yn yr un ymosodiad awyr. Goroeswyd Alareer gan ei wraig a chwech o blant.

Rhyddhaodd Euro-Med Monitor ddatganiad yn dweud ei bod yn ymddangos bod Alareer wedi’i dargedu’n fwriadol, gan ddweud bod y fflat yr oedd Alareer i mewn gyda’i deulu wedi’i “fomio’n llawfeddygol allan o’r adeilad cyfan lle mae wedi’i leoli, yn ôl llygad-dyst a chyfrifon teulu a ategwyd. ar ôl wythnosau o fygythiadau marwolaeth a gafodd Alareer ar-lein a thros y ffôn o gyfrifon Israel.” Dywedodd adroddiad Euro-Med Monitor, cyn ei farwolaeth, fod Alareer wedi bod yn cysgodi mewn ysgol UNRWA yn Gaza gyda’i wraig a’i blant pan dderbyniodd fygythiad trwy alwad ffôn yn nodi eu bod yn adnabod yr ysgol lle’r oedd wedi’i leoli. Ysgogodd hyn Alareer i adael yr ysgol a symud i fflat ei chwaer.

Yn ei gyfweliad olaf cyn cael ei ladd, gyda sŵn bomiau Israel yn ffrwydro yn y cefndir, dywedodd Alareer fod Gazans yn teimlo’n ddiymadferth ac, er nad oedd ganddo arfau, y byddai’n amddiffyn ei hun pe bai byddin Israel yn dod i’w dŷ: Rwy’n academydd. Mae’n debyg mai’r peth anoddaf sydd gen i gartref yw marciwr Expo. Ond pe bai’r Israeliaid yn goresgyn, os byddan nhw’n ysbeilio arnom ni, yn codi tâl arnom ni agor o ddrws i ddrws i’n lladd, rydw i’n mynd i ddefnyddio’r marciwr hwnnw i’w daflu at filwyr Israel, hyd yn oed os mai dyna’r peth olaf y byddwn i’n ei wneud. gallu gwneud. A dyma deimlad pawb. Rydym yn ddiymadferth. Nid oes gennym ddim i’w golli.

Cerdd olaf Refaat Alareer

Cylchredwyd cerdd olaf Alareer, “If I must die”, yn eang ar ôl ei ladd ac fe’i cyfieithwyd i fwy na 40 o ieithoedd.

“Eisiau cyfieithu unrhyw erthyglau Cymraeg i Cantoneg? Cysylltwch â mi.”

Sonny Young

Gadael Ymateb