Polisi Cwcis

Ynglŷn â’r polisi cwcis hwn

Mae’r Polisi Cwcis hwn yn egluro beth yw cwcis a sut rydym yn eu defnyddio, y mathau o gwcis a ddefnyddiwn h.y., y wybodaeth a gasglwn gan eu ddefnyddio a sut y defnyddir y wybodaeth honno, a sut i reoli’r dewisiadau o ran cwcis. I gael rhagor o wybodaeth am sut rydym yn defnyddio, storio a chadw eich data personol yn ddiogel, gweler ein Polisi Preifatrwydd.

Gallwch ar unrhyw adeg newid neu dynnu eich caniatâd yn ôl o’r Datganiad Cwci ar ein gwefan.

Dysgwch fwy am bwy ydym ni, sut gallwch chi gysylltu â ni, a sut rydyn ni’n prosesu data personol yn ein Polisi Preifatrwydd.

Mae eich caniatâd yn berthnasol i’r parthau canlynol: https://drosygymraeg.cymru/.

Beth yw cwcis?

Ffeiliau testun bach yw cwcis a ddefnyddir i storio darnau bach o wybodaeth. Maent yn cael eu storio ar eich dyfais pan fydd y wefan yn cael ei llwytho ar eich porwr. Mae’r cwcis hyn yn ein helpu i wneud i’r wefan weithio’n iawn, ei gwneud yn fwy diogel, darparu gwell profiad i ddefnyddwyr, a deall sut mae’r wefan yn perfformio ac i ddadansoddi beth sy’n gweithio a lle mae angen ei gwella.

Sut ydyn ni’n defnyddio cwcis?

Fel y rhan fwyaf o’r gwasanaethau ar-lein, mae ein gwefan yn defnyddio cwcis parti cyntaf a thrydydd parti at sawl diben. Mae cwcis parti cyntaf yn angenrheidiol yn bennaf er mwyn i’r wefan weithredu yn y ffordd gywir, ac nid ydynt yn casglu dim o’ch data personol adnabyddadwy.

Mae’r cwcis trydydd parti a ddefnyddir ar ein gwefan yn bennaf ar gyfer deall sut mae’r wefan yn perfformio, sut rydych chi’n rhyngweithio â’n gwefan, cadw ein gwasanaethau’n ddiogel, darparu hysbysebion sy’n berthnasol i chi, a’r cyfan yn darparu gwell i chi a phrofiad gwell i ddefnyddwyr a helpu i gyflymu eich rhyngweithio â’n gwefan yn y dyfodol.

Pa fathau o gwcis rydym yn eu defnyddio?

Hanfodol: Mae rhai cwcis yn hanfodol er mwyn i chi allu profi swyddogaeth lawn ein gwefan. Maent yn ein galluogi i gynnal sesiynau defnyddwyr ac atal unrhyw fygythiadau diogelwch. Nid ydynt yn casglu nac yn storio unrhyw wybodaeth bersonol. Er enghraifft, mae’r cwcis hyn yn eich galluogi i fewngofnodi i’ch cyfrif ac ychwanegu cynhyrchion at eich basged, a desg dalu’n ddiogel.

Ystadegau: Mae’r cwcis hyn yn storio gwybodaeth megis nifer yr ymwelwyr â’r wefan, nifer yr ymwelwyr unigryw, pa dudalennau o’r wefan yr ymwelwyd â nhw, y ffynhonnell yr ymweliad, ac ati. Mae’r data hyn yn ein helpu i ddeall a dadansoddi pa mor dda y mae’r wefan yn perfformio a lle mae angen ei gwella.

Marchnata: Mae ein gwefan yn dangos hysbysebion. Defnyddir y cwcis hyn i bersonoli’r hysbysebion rydym yn eu dangos i chi fel eu bod yn ystyrlon i chi. Maen nhw hefyd yn ein helpu i gadw golwg ar effeithlonrwydd yr ymgyrchoedd hysbysebu hyn.

Mae’n bosibl y bydd y wybodaeth sy’n cael ei storio yn y cwcis hyn hefyd yn cael ei defnyddio gan y darparwyr hysbysebion trydydd parti i ddangos hysbysebion i chi ar wefannau eraill ar y porwr hefyd.

Swyddogaeth: Dyma’r cwcis sy’n helpu rhai swyddogaethau nad ydynt yn hanfodol ar ein gwefan. Mae’r swyddogaethau hyn yn cynnwys mewnosod cynnwys fel fideos neu rannu cynnwys y wefan ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol.

Dewisiadau: Mae’r cwcis hyn yn ein helpu i storio eich gosodiadau a’ch dewisiadau pori megis dewisiadau iaith er mwyn i chi gael profiad gwell ac effeithlon ar ymweliadau â’r wefan yn y dyfodol.

Sut alla i reoli’r dewisiadau cwci?

Pe baech yn penderfynu newid eich dewisiadau yn ddiweddarach yn ystod eich sesiwn bori, gallwch glicio ar y tab “Rheoli caniatâd” ar eich sgrin. Bydd hwn yn dangos yr hysbysiad caniatâd eto gan eich galluogi i newid eich dewisiadau neu dynnu eich caniatâd yn ôl yn gyfan gwbl.

Yn ogystal â hyn, mae gwahanol borwyr yn darparu gwahanol ddulliau o’u rwystro a dileu a ddefnyddir gan wefannau. Gallwch newid gosodiadau eich porwr i’w rwystro/dileu. I ddarganfod mwy am sut i’w reoli a dileu, ewch i wikipedia.org , www.allaboutcookies.org.